Sport- en recreatieterreinenSport- en recreatieterreinenSport- en recreatieterreinen

Sport- en recreatieterreinen

Speciaal voor gemeenten en sportverenigingen is het goed om te weten dat De Overhaag de ervaring, de mensen en de middelen heeft om sport- en recreatieterreinen vakkundig te onderhouden. Wij bieden beproefde oplossingen om - in nauwe samenwerking en goed overleg met de betrokken beheerders en gebruikers - elk veld in topconditie te brengen en te houden.

Grondige kwaliteitsbeoordeling

Om aan al deze voorwaarden te (blijven) voldoen, maken de experts van De Overhaag jaarlijks een kwaliteitsbeoordeling. Bij deze beoordeling worden de vlakteligging, de ontwateringstoestand, de samenstelling van de toplaag en de toestand van het gras grondig bestudeerd. Van de beoordeling krijgt u een rapport met een concrete aanbevelingen over het werk dat moet worden verricht om de gewenste kwaliteit te bereiken. Vanzelfsprekend geven we inzicht in de financiƫle gevolgen daarvan.

Onderhoud en ondersteuning

De volgende stap is dat wij een gedetailleerd onderhoudsplan opstellen. De uitvoering van dit plan is bij ons eveneens in goede handen. Wij hebben specialisten voor alle vereiste werkzaamheden, zoals het maaien, bezanden en vertidrainen van de velden en het onderhouden van het overige groen op het terrein. Desgewenst kunnen onze medewerkers ook worden ingezet om uw eigen onderhoudsteam te ondersteunen.