NatuurspeelplekkenNatuurspeelplekkenNatuurspeelplekken

Natuurspeelplekken

Lekker struinen door de bosjes, vies worden in de modder en bloemen plukken. Op steeds meer plaatsen kunnen en mogen kinderen weer in de natuur spelen. Dit gebeurt op natuurspeelplekken die steeds vaker ingericht worden voor kinderen – en ouderen. Spelenderwijs leren ze een heleboel dingen over de natuur, worden ze uitgedaagd tot ontdekken en komen ze gemakkelijk aan hun dagelijkse beweging.

Het inrichten van een dergelijke natuurspeelplek vraagt inlevingsvermogen en creativiteit, maar ook vakmanschap en kennis van terrein, materialen, planten en de natuur. De Overhaag heeft dit allemaal in huis.

Dat de aanpak van De Overhaag leidt tot succes blijkt uit het geslaagde project in Ubbergen. In opdracht van de gemeente is een prachtige natuurstruintuin ontworpen en aangelegd. Net als voor elke natuurspeelplek geldt ook hier: het is absoluut uniek. Elke natuurspeelplek wordt speciaal voor die omgeving en haar buurtbewoners gemaakt.

Hoewel elke speelplek maatwerk is, zijn er altijd een aantal terugkerende aspecten:

  • We creëren een levendige speelomgeving, bestaande uit klimbomen, water, zand, stenen, keien, geurende planten, bosjes enzovoorts. We kunnen desgewenst voor een thematische invulling kiezen, bijvoorbeeld omdat de locatie daar aanleiding toe biedt.
  • In samenspraak met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers van het park (met name de kinderen), maken we een lijst van gewenste onderdelen, waarbij zo gevarieerd mogelijke speelactiviteiten aan bod komen. Vanzelfsprekend speelt de natuurlijke omgeving een grote rol in het speelaanbod.
  • We denken ook aan de toekomst en richten de speelplek zó in, dat er ook over tien of zelfs twintig jaar nog gebruik van gemaakt zal kunnen worden.
  • We maken de plek af met details zoals bijvoorbeeld een eigen naam, een duidelijk herkenbare ontmoetingsplek, een officiële ingang, naambordjes bij de verschillende speelonderdelen, natuurlijk ogende bankjes en prullenbakken.

De Overhaag is uw aangewezen partner om ook het onderhoud aan de speelplek te verzorgen. Met oog voor de gebruikers en inachtneming van de veiligheid zorgen wij ervoor dat uw speelplek seizoenen lang in topvorm blijft.

Wij denken graag met u mee om een natuurspeelplek te ontwikkelen die precies past bij uw omgeving, wensen en kinderen.