DaktuinenDaktuinenDaktuinen

Daktuinen

Onderhoudsvriendelijke begroeiing op het bestaande en nieuwe dak. Van berging tot parkeergarage of kantoor, op hellend of vlakdak, een volwaardige tuin is mogelijk in vele soorten en maten. Daktuinen zijn goed voor het leefmilieu omdat zij verstedelijking verzachten, planten en dieren nieuwe leefruimte bieden, regenwater opslaan en verbruiken en zo het rioolstelsel kunnen ontlasten. Voor de gebouweigenaar biedt een daktuin bovendien specifieke voordelen:  

- Circa 5ºC koeling van het gebouw ten opzichte van reguliere platte daken bij zonnig en heet weer.

- Verlenging en zelfs verdubbeling van de levensduur van de dakbedekking.

- Mogelijkheden voor subsidies.

De Overhaag is specialist in de aanleg en het onderhoud van dakbegroening en onderscheidt twee soorten: intensieve- en extensieve daktuinen.

Intensieve daktuinen

Intensieve daktuinen zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel qua uiterlijk, gebruik als ook onderhoud. Als het gaat om intensieve daktuinen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo zijn er systemen voor daktuinen waar gazon, struiken en zelfs bomen een plek kunnen hebben, systemen speciaal voor daklandschappen op parkeergarages en systemen voor droogte-resistente plantengemeenschappen met bloeiende vaste planten en geurende kruiden. De Overhaag is thuis in al deze systemen en adviseert u graag over de juiste schakeringen van groen op uw dak.

Extensieve daktuinen

Bij een extensieve daktuin is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Een extensieve daktuin vergt weinig onderhoud en de belasting ten opzichte van een intensieve daktuin is lager. Extensieve dakbegroening biedt duurzame kwaliteit en is ecologisch verantwoord. Zij vormt een gesloten vegetatie en komt zonder veel tussenkomst van de mens tot volle wasdom. In het algemeen zijn twee onderhoudsbeurten per jaar toereikend; bij de vakmensen van De Overhaag is dat onderhoud in goede handen. Wij adviseren u bovendien graag over de juiste systeemopbouw en het bewerkstelligen van een lange levensduur van uw groendak.