MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) is voor De Overhaag een vanzelfsprekende manier van ondernemen. Een manier die er - terugkijkend - vanaf het begin al in gezeten heeft. In onze bedrijfsvoering staan de mensen (people) centraal, is winst (profit) cruciaal, en is respect voor de wereld om ons heen (planet) altijd aanwezig.

 

People

De Overhaag hecht veel waarde aan de omgangsvormen en sfeer binnen het bedrijf. In alle facetten willen we een net bedrijf zijn. Wij willen goed werk afleveren: vanzelfsprekend op vaktechnisch gebied, maar ook in het contact dat u heeft met onze medewerkers. Veilig werken is voor ons een eis. Daarbij gaat het om wettelijke veiligheidseisen, maar ook om je veilig voelen. Door het goede voorbeeld te geven brengen we dit beleid tot leven.


Profit

Mensen die met plezier werken zijn productiever. Onze mensen zijn trots op de projecten die zij onderhouden. Het is hun eer en verdienste dat uw gazon er strak en frisgroen bij ligt. Zij rijden om, om te kijken of de door hun geplante boom goed aanslaat. Of om te kijken hoe uw tuin geworden is nu de beplanting gegroeid is. Onbetaalbaar? Nee, wij investeren in onze medewerkers en u plukt daar de vruchten van in de vorm van winst.


Planet

Natuur en milieu zijn onze dagelijkse werkomgeving. Wij kunnen 100% CO² neutraal en gifstofvrije project- en tuinaanleg en tuinonderhoud aanbieden.